Sådan får Mesotheliom Kompensation

Monetære kompensation er den sædvanlige mål af lungehindekræft retssager. Ofrene eller Klagerne håber aggrieving parti ville yde økonomisk støtte til at dække for deres enorme medicinske regninger, tab af indkomst, og nødvendige midler, som modtagerne eller efterladte. Mesotheliom kompensation kunne være små eller store, alt efter tilfældet. Det kunne være vanskeligt (eller umuligt) at forudsige mængden af ​​monetære skader, der kan ydes til en sagsøger. Men for at en erfaren og kompetent mesotheliom advokat kan altid vejlede afgøre, om sagen er levedygtig, eller hvis nogen kompensation kunne udbetales.

Ved indlevering af retssagen, sagsøgte (gennem hans /hendes /dens advokat) kunne enten benægte skyld tilbud monetære afregning direkte at forhindre enhver retssag. Advokaterne for begge parter ville drøfte ethvert forlig, hvis det foretrækkes af begge parter, især sagsøgte. Sagsøgerens advokat vil grundigt gennemgå tilbud om forlig, så det kunne bestemmes, hvis det er i den bedste interesse for kunden. Hvis du har indgivet en klage, ville din advokat diskutere med dig accepten af ​​tilbuddet. Hvis du accepterer lungehindekræft kompensation ud af retten, ville du tilmelde juridiske dokumenter, som angiver din accept at lukke sagen og aldrig til at indgive den samme retssag igen.

Hvis du uenig med tilbuddet forlig, så ville retssagen tiltale. For klasse jakkesæt, kan nogle tiltalte vælger at acceptere forliget. Sagen kunne forfølges af dem, der er tilbage, fast besluttet på at forfølge sagen og gå til retssagen.

Retssagen vil blive afsluttet med en afgørelse, der bekræfter skyld eller uskyld sagsøgte. Mesotheliom kompensation ydes til klagere, hvis sagsøgte har erklæret skyldig af domstolen. Beløbet vil afhænge af sagen indgivet og andre væsentlige faktorer som tabt indkomst og medicinske regninger. Efter bestemmelse af kompensationen, er sagsøgte tid til enten at appellere kendelse eller acceptere det.

Enhver appel af dommen kunne stall betaling af mesotheliom kompensation til sagsøger. Sagsøgte ville være forpligtet til at skrive en obligation, der svarer til det tildelte beløb af retten. Processen af ​​klager kan være lang og kedelig. Når appelretten accepterer appel og vender den indledende dom, ville sagsøgte ikke forpligtet til at betale et beløb, men sagen vil blive lukket.

Problemer med lungehindekræft kompensation kunne få mere kompliceret hvis sagsøgte har erklæret konkurs, hvilket kan skyldes en lang række mesotheliom retssager kæmpede i retten. Hvis sagsøgtes aktiver er mindre end passiverne på grund af juridiske sager, kunne etableres lungehindekræft erstatningsfonde (eller trustfonde). Det kan tage længere tid at få ethvert beløb fra sådanne midler. Andre problemer kan opstå. Det er derfor, det er meget vigtigt for dig at være repræsenteret af en pålidelig og troværdig mesotheliom advokat.

Mesotheliom kompensation kunne også søges af Verdenskrig veteraner, der havde afholdt lungesygdommen følge af udsættelse for asbest under krig periode. Advokaten kunne hjælpe disse ofre i arkivering hævder med den nødvendige agentur (Veterans Administration).

Be the first to comment

Leave a Reply